Απολυμάνσεις

2020-04-27

Απολυμάνσεις: 

Η απολύμανση γραφείων την περίοδο αυτή (κυρίως για το Covid-19) και ιδιαίτερα όταν υπάρχει κανονική λειτουργία τους, κρίνεται απαραίτητη

Η διαβροχή του χώρου με κατάλληλο απολυμαντικό μηδενίζει την παρουσία ιων, βακτηρίων κλπ

Απεντομώσεις-Μυοκτονίες

Τηλ επικοινωνίας: 6972-506382, 24210-70052