Σφήκες

2020-09-24

Vespa orientalis (σκούρκος): 

Τρέφεται με διάφορες ουσίες, κρέας, πτώματα ζώων κλπ. 

Πολλές φορές προκαλεί όχληση στον άνθρωπο και όταν ενοχληθεί είναι ιδιαίτερα επιθετική.

Επιπλέον σε ανθρώπους με αλλεργία μπορεί να επιφέρει το θάνατο

  • Βρέθηκαν σε διάφορα σημεία κατοικιών


Απεντομώσεις-Μυοκτονίες

Τηλ επικοινωνίας: 6972-506382, 24210-70052